Ban Truyền Thông CLB Thị Trường kính gửi quý Anh/Chị hội viên Thông Báo Về Lịch Phát Sóng Chương Trình "Company Tour Tháng 4"